Value for Kids

Value for Kids is een advies- en trainingsbureau voor kinderwerk in de kerk en daarbuiten en voor geloofsopvoeding thuis. Value for Kids verzorgt workshops, trainingen en geeft advies aan iedereen die werkt met kinderen van 2-12 jaar: kinderwerkers, leerkrachten, vrijwilligers in de kerk, en ouders thuis. 

Over mij

Ik ben Lucré de Man-van Putten, enthousiast en gedreven. Ik heb passie voor het trainen van geloofsopvoeders en kinderwerkers. 

Na mijn opleiding HBO Theologie volgde ik de aanvullende opleiding Godsdienst Pastoraal Werk aan de Christelijke Hogeschool Ede (CHE), waarna ik als kerkelijk werker werd ingeschreven in het register van de Protestantse Kerk Nederland (PKN). Inmiddels heb ik ruim twintig jaar ervaring in het geven van workshops aan kinderwerkers , ouders, en leerkrachten. 

Ik ben werkzaam geweest bij verschillende organisaties, waar ik veel ervaring heb opgedaan en kennis heb ingebracht.

  • Bij de IZB coördineerde ik het landelijk Vakantie Bijbel Werk en trainde ik mensen die met het materiaal aan de slag gingen.
  • Bij de HGJB schreef ik kinderwerkmaterialen, waaronder de kleutermethode Opstap voor kinderoppas en kindernevendienst, de GVO-methode BijbelWijs voor godsdienstlessen op de openbare school voor kinderen vanaf 8 jaar en deed ik de redactie voor de missionaire programma’s Discover.
  • Op de bijbelschool De Wittenberg heb ik jarenlang modules Kinderwerk aan de studenten gegeven.
  • Bij de NEM coördineerde ik het kinderwerk tijdens een zomerconferentie
  • Op dit moment ben ik naast mijn werk voor Value for Kids werkzaam bij het Nederlands Vlaams Bijbelgenootschap als Specialist Kind & Bijbel.

Kinderwerk

Het werken met kinderen doe ik als kinderwerker in mijn eigen kerkelijke gemeente Kruispunt Vathorst.
Vanuit deze gemeente heb ik tien jaar wekelijks workshops gegeven aan kinderen op een school in de wijk over God, Jezus en de Bijbel. In de gemeente zelf denk ik mee met de kindermomenten in de dienst, leid ik een bijbelkring voor kinderen, en bereid ik kerkdiensten voor kinderen voor.