Adviesbureau voor missionair kinderwerk

Value for Kids is een christelijk advies- en trainingsbureau voor (missionair) kinderwerk, dat zich richt op (rand- en buitenkerkelijke) kinderen van 2-12 jaar. Het gaat daarbij niet alleen om de kinderen zelf maar ook om jongeren en volwassenen die vanuit een bepaalde betrokkenheid (vrijwilligers in de kerk, leerkrachten etc.) met kinderen optrekken.

Lucré de Man-van Putten geeft leiding aan Value for Kids. Zij is een enthousiaste, gedreven kinderwerker die het geweldig vindt om met kinderen te werken én jongeren en volwassenen te trainen voor het (missionaire) kinderwerk. Na haar opleiding HBO Theologie volgt ze de aanvullende opleiding Godsdienst Pastoraal Werk aan de Christelijke Hogeschool Ede, waarna ze als kerkelijk werker binnen de PKN wordt ingeschreven. Na jaren als vrijwilliger met kinderen te hebben gewerkt, gaat ze zo’n 15 jaar geleden als professional aan de slag.

 

Kinderwerker Kruispunt

Daarnaast werkt Lucré als (missionair) kinderwerker binnen de gemeente Kruispunt in Amersfoort. Zij heeft daar de volgende verantwoordelijkheden:

 • het verzorgen van wekelijkse workshops op PCB De Vuurvogel over God, Jezus en de Bijbel
 • het leiden van twee bijbelkringen voor kinderen
 • het coördineren van de Kinderkerk, een missionair initiatief om kinderen vertrouwd te maken met de kerk en de inhoud van het geloof
 • het meedenken met de kindermomenten in de zondagse diensten
 • het trainen van kinderwerkers binnen de gemeente
 • het meedenken met de denktank voor het kinder- en jeugdwerk

Vanuit Value for Kids geeft Lucré trainingen door het hele land (van Loppersum tot Den Haag). Ook is zij jaarlijks gastdocent voor het vak Kinderwerk op De Wittenberg in Zeist.

 

Kinderwerker HGJB

Haar expertise zet ze o.a. in als kinderwerker bij de HGJB, een landelijke organisatie die materialen en activiteiten ontwikkelt waarbij geloofsbegrippen aan bod komen in thema’s en toespraken, in programma’s voor clubs en verenigingen en in artikelen. Haar werkzaamheden bestaan uit:

 • het schrijven van missionaire kinderwerkmaterialen voor kinderclubs
 • het organiseren van landelijke toerustingsdagen voor het Vakantie Bijbel Werk (VBW)
 • het trainen van plaatselijke kerkelijke gemeenten

Eerder was zij binnen de HGJB ook verantwoordelijk voor:

 •  het verzorgen van de eindredactie van Opstap, een kleutermethode (voor twee jaren) voor de kinderoppas, bijbelklas, of kindernevendienst
 • het verzorgen van de eindredactie van BijbelWijs, een methode (van twee leerjaren) voor godsdienstlessen op de openbare school.