De workshops (maximaal 2,5 uur)

Value for Kids heeft een uitgebreid en divers aanbod. Alle workshops kunnen op maat worden gemaakt. Dat kan door een door jullie zelf aangereikt thema inhouden of een specifiek op jullie situatie toegepaste workshop. 

Bidden met kinderen

Veel kinderen zien bidden als een ritueel. Je spreekt soms wat plechtig klinkende, soms moeilijke zinnen, waarbij de ogen worden gesloten en de handen gevouwen. Als kinderwerker wil je kinderen leren dat je tijdens een gebed in verbinding staat, in relatie met God. In deze workshop gaan we aan de slag met vragen als: Waarom zou je bidden met kinderen, welke gebedsvormen zijn er, hoe en wanneer kun je het beste bidden, en waar kun je zoal op letten? Kortom, een praktische workshop met handvatten en tips om in de praktijk van de kindernevendienst en kinderclub aan de slag te kunnen. 

Voor wie: kinderwerkers

Geloofsgesprekken met kinderen

Een goed gesprek laat zich niet plannen. Of toch wel? In deze workshop denken we na over geloofsgesprekken voeren met kinderen. We kijken waar de kinderen in hun geloofsontwikkeling zijn, zodat je je gesprek hierop goed kunt afstemmen. Ook denken we na hoe je zo goed mogelijk het gesprek kunt voeren. En als het kind jou een lastige vraag stelt? Wat zeg je dan? We doordenken met elkaar valkuilen en aandachtspunten en je krijgt veel tips.

Voor wie: ouders, kinderwerkers

Bijbellezen met kinderen

Soms hebben we het gevoel dat we als kinderwerkers ons door het Bijbelmoment, het Bijbelverhaal of de vertelling heen moeten worstelen voordat we met de kinderen ‘iets leuks’ gaan doen. Hoe maak je het Bijbelmoment met je groep zinvol en aansprekend? Hoe verbind je de verhalen van de Bijbel met het leven van kinderen? In deze workshop gaan we met elkaar nadenken over deze vragen, en denken we na hoe we kinderen de Bijbel als dé bron van hun leven laten ontdekken.
 
Voor wie: kinderwerkers

Hoe houd je kinderen geboeid?

We hebben een geweldig verhaal. En we willen niets liever dan dat de kinderen dit verhaal zich inprenten, vasthouden, en meenemen in hun leven. Alleen lijkt het soms zo ingewikkeld om de kinderen erbij te houden. Om over te dragen wat je zo graag wilt doorgeven. In deze workshop leer je hoe je een kind een boeiend uur kunt geven op je kinderclub, in de kindernevendienst of op de zondagsschool.

Voor wie: (missionaire) kinderwerkers

Godsbeelden bij kinderen

Wat wil jij je kind het liefst meegeven over God? Door te ontdekken waar kinderen van 0-12 jaar zich in hun geloofsontwikkeling bevinden, welke Godsbeelden ze hebben, en door elkaar handreikingen te doen, krijg je handvatten aangereikt om je geloofsopvoeding zo concreet mogelijk te maken.

Voor wie: ouders, kinderwerkers

Pastoraat aan kinderen

Het is bijzonder dat er zoveel verschillende kinderen bij de gemeente horen. Opgewekte, blije, stille, verdrietige kinderen, kinderen die al veel over Jezus weten, soms ook niet. Wie kinderen ook zijn, welke achtergrond ze ook hebben: ze zijn allemaal welkom; in de dienst, de kindernevendienst, op je club, de zondagsschool. Sommige kinderen hebben wat extra zorg nodig, voor sommigen is een kort, gezellig gesprekje voldoende. We willen in deze workshop een aanzet geven om het contact met kinderen in je kerk te doordenken: hoe vang je signalen op van kinderen, hoe luister je écht naar ze en op welke manier kun jij ‘herder’ zijn voor hen?

Voor wie: kinderwerkers, gemeenteleden, kerkenraden

Goud in Handen

Als christen heb je goud in handen. Maar hoe kun je als leerkracht dit goud dichter bij de kinderen in je klas brengen, en dan vooral de rand- en buitenkerkelijke kinderen? Tijdens deze training ontdekken we met elkaar hoe je het christelijk geloof kunt overdragen aan een generatie die niet of nauwelijks vertrouwd is met de boodschap van de Bijbel.

Voor wie: leerkrachten in het basisonderwijs, missionaire kinderwerkers

Help, een kind in mijn kerk!

Het blijft bijzonder dat er zoveel kinderen bij de gemeente horen. Wie ze ook zijn en welke achtergrond ze ook hebben: ze zijn allemaal welkom! In de dienst, bij de kindernevendienst, op de club of de zondagsschool. In deze training wordt een aanzet gegeven om na te denken over onze visie op kinderen in de kerk. Wat betekent dit vervolgens praktisch voor de plek van het kind in de eredienst en op de club?

Voor wie: kinderwerkers, gemeenteleden, kerkenraden

Kinderen en God beleven, hoe gaat dat?

Als we kinderen willen leren om Jezus te volgen, hebben ze meer nodig dan een kleurplaat en ranja. Hoe kunnen we de boodschap van de Bijbel zo goed mogelijk laten aansluiten bij de kinderen, midden in onze belevingscultuur? In deze workshop zijn er geen pasklare antwoorden, wel heel veel denkduwtjes voor jouw kinderclub of kindernevendienst.

Voor wie: (missionaire) kinderwerkers

Missionair kinderwerk

Missionair kinderwerk is soms een behoorlijke uitdaging. Want hoe laat je je club meer aansluiten bij de rand- en buitenkerkelijke kinderen? Welke aanpassingen in het programma zijn daarvoor nodig – of meer nog – welke aanpassingen vraagt het van mijzelf? In deze workshop gaat het niet om het toepassen van trucjes, maar om een andere manier van denken.

Voor wie: (missionaire) kinderwerkers, gemeenteleden, kerkenraden

Tale Kanaäns of Polder-Nederlands?

Rechtvaardiging, heiligmaking, bekering… Het ‘geloofsjargon’ kent tal van begrippen die zelfs de doorgewinterde kerkganger niet altijd gemakkelijk kan uitleggen aan een andere volwassene. Hoe leggen we zulke begrippen dan uit aan kinderen? Als we het evangelie doorgeven, worden we uitgedaagd dat op een begrijpelijke manier te doen. In deze workshop gaan we die uitdaging aan.

Voor wie: (missionaire) kinderwerkers

Uit de bijbel vertellen

De Bijbel is sowieso een lastig boek voor kinderen. De verhalen in de Bijbel zijn immers geschreven voor volwassenen. Daarnaast is het boek ontstaan in een heel andere tijd en andere cultuur dan waarin wij leven. Als kinderen niet spelenderwijs thuis of op school deze verhalen horen, vraagt het extra inspanning om de verhalen door te vertellen. Maar ook extra inspanning als de kinderen de verhalen juist wél kennen. Je leert in deze workshop hoe je je voorbereidt op het vertellen van een Bijbelverhaal, hoe je het verhaal vertelt, maar vooral ook waar je op moet letten als je vertelt aan de kinderen van jouw doelgroep.

Voor wie: (missionaire) kinderwerkers

Jongens in het kinderwerk

Soms worden juist jongens in het kinderwerk ervaren als druk en als ordeverstoorders. In deze workshop ontdekken we waarom jongens zijn zoals ze zijn, beeld van God en geliefd door Hem. In Je krijgt oog voor het bijzondere van jongens en ideeën om de jongens op je club en in de kindernevendienst erbij te betrekken.

Voor wie: kinderwerkers

De kracht van kleine groepen

Kinderen vinden het soms heerlijk onder te duiken in een groep. Tegelijk willen ze ook worden erkend worden als individu. Ze zijn op zoek naar veiligheid, waardering en liefde. Om zich te kunnen uiten en voor een positieve waardering hebben kinderen een fysiek en emotioneel veilige omgeving nodig. Je creëert zo’n omgeving door tijdens je club met de kinderen in kleine groepjes te werken en door te praten. In deze training leer je het belang van het werken met kleine groepen en hoe je deze tijd met de kinderen kunt invullen.

Voor wie: (missionaire) kinderwerkers

Prijzen voor workshops

€ 165,00 inclusief + reiskosten (€ 0,21 p/km vanuit Amersfoort).

Voor workshops op scholen geldt een tarief van € 225,00 inclusief + reiskosten (€ 0,21 p/km vanuit Amersfoort).