Workshops voor kinderen

Value for Kids biedt diverse workshops aan voor kinderen, om hen op een ontspannen en creatieve manier te laten kennismaken met (facetten van) het christelijk geloof.

De Bijbel

De kinderen leren hoe de Bijbel is ontstaan, waarom het zo’n belangrijk boek is voor christenen, hoe de Bijbel eruit ziet en wat er zoal instaat. Ook horen ze allerlei leuke wetenswaardigheden.

Jezus

Deze workshop is erop gericht kinderen te laten ontdekken waarom Jezus de belangrijkste persoon is binnen het christelijk geloof en welke betekenis Hij ook vandaag voor ons heeft.

Wat geloven christenen?

Tijdens deze workshop nemen we de kinderen mee op zoek naar de rode draad binnen het christelijk geloof.

Bidden

Vragen die in deze workshop beantwoord worden, zijn: Waarom bidden christenen?, Wat houdt bidden eigenlijk in en hoe kun je bidden?

Wat gebeurt er in de kerk?

Deze workshop leert de kinderen dat de kerk een idee van God is om ons te helpen te (blijven) geloven en dat het de plek is waar je mensen ontmoet die ook bij God horen. Daarnaast horen de kinderen wat er in een kerk gebeurt (pastoraat, diaconaat etc.) en wat er in een kerkdienst gebeurt.

Verdiepingsworkshops

Value for Kids biedt ook zogeheten ‘Verdiepingsworkshops’: workshops voor kinderen die al vertrouwd zijn met de boodschap van de Bijbel.

Value for Kids heeft de volgende verdiepingsworkshops:

Help, ik lees de Bijbel

In deze workshop leren de kinderen hoe de Bijbel is opgebouwd en ingedeeld en op welke manier je een bijbeltekst kunt opzoeken. Daarnaast krijgen ze handvatten hoe ze voor hun stille tijd aan de bijbeltekst ‘vragen kunnen stellen’. We gaan concreet met het verhaal van Zacheüs aan de slag.

Rode draad christelijk geloof

De kinderen leren wat de hoofdlijnen zijn van het christelijk geloof en wat christenen nu precies belijden.

Ik geloof, wat nu?

Er is een aantal thema’s waaruit kan worden gekozen als het gaat om het volgen van Jezus:

  • Bidden
  • Regels van God (10 geboden)
  • Christenen en de toekomst

Tijd en prijzen

Duur van de workshop is 1 uur, eventueel uit te breiden tot 1,5 uur. Een workshop van 1 uur kost € 87,50, inclusief voorbereiding en eventuele materialen, exclusief 21% BTW en reiskosten (€ 0,19 p/km vanuit Amersfoort).