Trainingsaanbod (alle trainingen zijn 1 dagdeel)

Value for Kids heeft een uitgebreid en divers aanbod van trainingen voor kerken en scholen. Uiteraard is een training op maat ook altijd mogelijk. Dat kan een ander (hier niet genoemd) thema inhouden of een specifiek op de situatie toegepast pakket.

 

Bidden en buitenkerkelijke kinderen

Het kan voor een kind heel vreemd zijn om te bidden omdat hij/zij dit nog nooit eerder heeft gezien, of omdat het kind het niet gewend is. Voor veel kinderen is niet goed duidelijk waarom we bidden en tot Wie we bidden. In deze training gaan we in op vragen als: Waarom bidden?, Hoe komt bidden over bij kinderen? Op welk moment bid je met kinderen en hoe dan?

Voor wie: Leiding missionaire kinderclub

 

Pastoraat aan kinderen

Het is bijzonder dat er zoveel verschillende kinderen bij de gemeente horen. Opgewekte, blije, stille, verdrietige kinderen, kinderen die al veel over Jezus weten, soms ook niet. Wie kinderen ook zijn, welke achtergrond ze ook hebben: ze zijn allemaal welkom; in de dienst, de kindernevendienst, op je club, de zondagsschool. Sommige kinderen hebben wat extra zorg nodig, voor sommigen is een kort, gezellig gesprekje voldoende. We willen in deze workshop een aanzet geven om het contact met kinderen in je kerk te doordenken: hoe vang je signalen op van kinderen, hoe luister je écht naar ze en op welke manier kun jij ‘herder’ zijn voor hen?

Voor wie: Kinderwerkers, gemeenteleden, kerkenraden

Goud in Handen

Als christen heb je goud in handen. Maar hoe kun je als leerkracht dit goud dichter bij de kinderen in je klas brengen, en dan vooral de rand- en buitenkerkelijke kinderen? Tijdens deze training ontdekken we met elkaar hoe je het christelijk geloof kunt overdragen aan een generatie die niet of nauwelijks vertrouwd is met de boodschap van de Bijbel.

Voor wie: Leerkrachten in het basisonderwijs

Help, een kind in mijn kerk!

Het blijft bijzonder dat er zoveel kinderen bij de gemeente horen. Wie ze ook zijn en welke achtergrond ze ook hebben: ze zijn allemaal welkom! In de dienst, bij de kindernevendienst, op de club of de zondagsschool. In deze training wordt een aanzet gegeven om na te denken over onze visie op kinderen in de kerk. Wat betekent dit vervolgens praktisch voor de plek van het kind in de eredienst en op de club?

Voor wie: Kinderwerkers, gemeenteleden, kerkenraden

Kinderen en God beleven, hoe gaat dat?

Om kinderen over God te leren, hebben ze meer nodig dan een kleurplaat en ranja. Als we kinderen volgelingen van Jezus willen maken, gaat het erom dat ze God persoonlijk leren kennen. Net als wij zijn ook de kinderen post-moderne mensen en zitten we midden in een ‘belevingscultuur’. Hoe kunnen we de boodschap van de Bijbel nu zo goed mogelijk laten aansluiten bij de kinderen van deze tijd?

Voor wie: (Missionaire) kinderwerkers, leerkrachten

Missionair kinderwerk, hoe gaat dat?

Missionair kinderwerk is soms een behoorlijke uitdaging. Want hoe laat je je club meer aansluiten bij de rand- en buitenkerkelijke kinderen? Welke aanpassingen in het programma zijn daarvoor nodig – of meer nog – welke aanpassingen vraagt het van mijzelf? Het gaat in deze training niet om het toepassen van een paar simpele trucjes maar om een andere mindset.

Voor wie: Kinderwerkers, gemeenteleden, jeugdouderlingen

 

Tale Kanaäns of Polder-Nederlands?

Rechtvaardiging, heiligmaking, bekering… Het ‘geloofsjargon’ kent tal van abstracte begrippen die zelfs de doorgewinterde kerkganger niet altijd meer in concrete woorden kan duiden. En als het al zo moeilijk is deze bijbelse begrippen duidelijk te maken aan onszelf, hoe doen we dat dan in relatie tot volwassenen en meer nog, kinderen die niet bekend zijn met het evangelie? Als we dat evangelie willen communiceren, worden we uitgedaagd woorden te gebruiken die kinderen kunnen begrijpen. Dit betekent niet dat we alle ‘moeilijke woorden’ moeten vervangen, want in alle (sub)culturen komt jargon voor, dus ook bij christenen. Maar, als we het evangelie willen overbrengen aan kinderen zullen (abstracte) begrippen concreet gemaakt moeten worden. In de training gaan we in op die uitdaging.

Voor wie: (Missionaire) kinderwerkers

Prijzen voor kerken

Een dagdeel kost € 150,00 exclusief reiskosten (€ 0,20 per km) en eventuele materiaalkosten. Het is inclusief voorbereiding en reistijd. Per 1 januari 2020 vraag ik door nieuwe wetgeving geen BTW meer.

Prijzen voor scholen

Een dagdeel kost € 235,00 exclusief reiskosten (€ 0,20 per km) en eventuele materiaalkosten. Het is inclusief voorbereiding en reistijd. Per 1 januari 2020 vraag ik door nieuwe wetgeving geen BTW meer.