Cursus Geloofsopvoeding (3 avonden)

In drie avonden worden diverse thema’s uit de geloofsopvoeding behandeld. Vragen die daarbij aan de orde komen, zijn o.a. Hoe bid ik met mijn kinderen? Welke bijbelverhalen lees ik met ze? En welke bijbel gebruik ik daarvoor? Heeft het eigenlijk wel zin om met kinderen al te praten over geloven? En zo ja, hoe doen andere ouders dat? Het gaat in deze cursus ten diepste om de vraag ‘Hoe voed ik mijn kinderen op met het christelijk geloof?’ Daarbij gaat het in deze cursus specifiek om kinderen van 2-11 jaar.

Uitgangspunt is de vraag wat we ons kind/onze kinderen het liefst zouden willen meegeven en op welke manier we dat het beste kunnen bereiken. Er worden ervaringen gedeeld, er wordt ingezoomd op de fase van geloofsontwikkeling waarin kinderen van 2-11 jaar zich bevinden en de vraag welke Godsbeelden ze hebben. Ook is er volop ruimte elkaar handreikingen te doen. Om dit alles zo concreet mogelijk te maken, staat elke cursusavond één onderwerp uit de geloofsopvoeding centraal. Denk daarbij aan bijbellezen, bidden, feestvieren en het weerbaar maken van je kinderen in het geloof.

Samengevat is deze cursus gericht op:

  • het inzicht verkrijgen in de geloofsontwikkeling van kinderen van 2-11 jaar
  • het delen van ervaringen met andere ouders en elkaar verder helpen
  • het aangereikt krijgen van handvatten om de geloofsopvoeding heel concreet handen en voeten te geven

Cursus Geloofsopvoeding (1 avond)

Naast de uitgebreidere cursus van 3 avonden bestaat ook de mogelijkheid tijdens één avond een bepaald onderwerp met elkaar uit te diepen. Denk daarbij aan: bijbellezen met kinderen, het gebed, christelijke feesten en normen en waarden.

Prijzen

Een cursus kost € 400,00 inclusief materiaalkosten en voorbereiding, exclusief 21% BTW en reiskosten (€ 0,19 p/km vanuit Amersfoort).